Kody do Grand Theft Auto: Vice City Stories

Kody do Grand Theft Auto: Vice City Stories

Kody

MP na 100%: Góra, góra, góra, trójkąt, trójkąt, kółko, lewo, prawo.

Ale przy 25%: Góra, góra, góra, kwadrat, kwadrat, trójkąt, prawo, lewo.

MP na poziomie 50%: Góra, góra, góra, kółko, kółko, X, lewo, prawo.

MP na poziomie 75%: Góra, góra, góra, X, X, kwadrat, prawo, lewo.

Wszystkie samochody są czarne: L1, R1, L1, R1, Lewo, Kółko, Góra, X.

Zbroja: Góra, dół, lewo, prawo, kwadrat, kwadrat, L1, R1.

Samochody Cię Unikają: Góra, Góra, Prawo, Lewo, Trójkąt, Kółko, Kółko, Kwadrat.

Samochody chromowane: Prawo, Góra, Lewo, Dół, Trójkąt, Trójkąt, L1, R1.

Ładna pogoda: Lewo, Dół, R1, L1, Prawo, Góra, Lewo, X.

Samobójstwo: Prawo, Prawo, Kółko, Kółko, L1, R1, Dół, X.

Zniszcz wszystkie maszyny: L1, R1, R1, Lewo, Prawo, Kwadrat, Dół, R1.

Szybki czas: R1, L1, L1, Dół, Góra, X, Dół, L1.

Mgła: Lewo, Dół, Trójkąt, X, Prawo, Góra, Lewo, L1.

Zdobądź 250 000 dolarów: Góra, dół, lewo, prawo, X, X, L1, R1.

Znajomi podążają za Tobą: Prawo, L1, Dół, L1, Kółko, Góra, L1, Kwadrat.

Zdrowie: Góra, dół, lewo, prawo, kółko, kółko, L1, R1.

Niski poziom poszukiwanego: Góra, Prawo, Trójkąt, Trójkąt, Dół, Lewo, X, X.

Przechodnie w pobliżu rzucają się na Twój samochód (działa tylko wtedy, gdy jesteś w pojeździe): Dół, Góra, Prawo, L1, L1, Kwadrat, Góra, L1.

Pochmurny: Lewo, Dół, L1, R1, Prawo, Góra, Lewo, Kwadrat.

Piesi atakują Cię: Dół, Trójkąt, Góra, X, L1, R1, L1, R1.

Uzbrojeni piesi: Góra, L1, Dół, R1, Lewo, Kółko, Prawo, Trójkąt.

Zamieszki: R1, L1, L1, Dół, Lewo, Kółko, Dół, L1.

Doskonała przyczepność (naciśnij, aby skoczyć): Dół, Lewo, Góra, L1, R1, Trójkąt, Kółko, X.

Deszcz: Lewo, Dół, L1, R1, Prawo, Góra, Lewo, Trójkąt.

Zwiększ pożądany poziom: Góra, Prawo, Kwadrat, Kwadrat, Dół, Lewo, Kółko, Kółko.

Szybka rozgrywka: Lewo, Lewo, R1, R1, Góra, Trójkąt, Dół, X.

Powolna rozgrywka: Lewo, Lewo, Kółko, Kółko, Dół, Góra, Trójkąt, X.

Odzyskaj nosorożca: Góra, L1, Dół, R1, Lewo, L1, Prawo, R1.

Odzyskaj kosiarkę: Dół, Góra, Prawo, Trójkąt, L1, Trójkąt, L1, Trójkąt.

Słońce: Lewo, Dół, R1, L1, Prawo, Góra, Lewo, Kółko.

Tryb inwersji 1: Kwadrat, Kwadrat, Kwadrat, L1, L1, R1, Lewo, Prawo.

Tryb inwersji 2: Lewo, Lewo, Lewo, R1, R1, L1, Prawo, Lewo.

Zestaw broni 1: Lewo, Prawo, X, Góra, Dół, Kwadrat, Lewo, Prawo.

Zestaw broni 2: Lewo, Prawo, Kwadrat, Góra, Dół, Trójkąt, Lewo, Prawo.

Zestaw broni 3: Lewo, Prawo, Trójkąt, Góra, Dół, Kółko, Lewo, Prawo.

Kody do Grand Theft Auto IV: Odcinki z Liberty City

Akcja „Grand Theft Auto 6” prawdopodobnie będzie rozgrywać się w Stanach Zjednoczonych

Grand Theft Auto III: 10-letnia edycja rocznicowa została wydana

Test klawiatury Rampage KB-R29 Grand

To wszystkie klasy, które zobaczymy w „Grand Kingdom” na PS4 i PS Vita

Meet Quentin Reed, a computer enthusiast hailing from Karachi, Sindh, Pakistan. With a strong foundation in Computer Science from his education, Quentin has delved into the world of technology with great passion. As a Software Test Analyst from 2018 to 2020, he honed his skills in ensuring the quality and functionality of software applications. Currently serving as a Manager at Gaming Laptops, Quentin combines his expertise in computers with his love for gaming. Embracing his identity as a computer geek, he continues to explore the ever-evolving landscape of technology, eager to stay at the forefront of innovation and contribute to the digital realm.