Sony rejestruje „Days Gone” w Stanach Zjednoczonych

Rozrywka komputerowa Sony zarejestrował znak towarowy „Days Gone” w Stanach Zjednoczonych, 28 grudnia 2015 r.

W kategorii towarów i usług „Days Gone”. zostało zarchiwizowane jako „usługę rozrywkową, w szczególności taką, która zapewni gra elektroniczna online w czasie rzeczywistym dla wszystkich podłączonych za pośrednictwem sieci globalnych i komputerów lokalnych w okolicy.”

To też jest zamówione w klasie 9 i 41, do gier online, choć niekoniecznie. Sony nie skomentowało tego nowego patentu, ale będziemy czekać do reklam.

Fontanna

tech enthusiast and lifelong gamer. With a B.Tech in CSE, he combines his technical knowledge with his passion for gaming to create a unique perspective. Keith's love for gaming dates back to a time before games consoles even existed, making him a true veteran in the gaming world. From the 80s to present day, he has immersed himself in countless virtual adventures. As an Xbox Live Beta tester, Keith has had the opportunity to shape the future of gaming. Additionally, he has also served as a former gaming forum admin, fostering communities and sharing his gaming expertise with fellow enthusiasts.