Problem Nie wykryto prawidłowego kodu QR Whatsapp Web/Desktop

W ostatnich dniach pomnożyły się raporty użytkowników próbujących bezskutecznie połączyć się z Whatsapp Web/Desktop, ponieważ podczas próby zeskanowania kodu QR pojawia się błąd „Nie wykryto prawidłowego kodu QR„.

Problem wydaje się być ogólnym problemem Whatsapp, ale w rzeczywistości rozwiązanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.

W rzeczywistości dostęp do sieci Whatsapp wymaga podłączenia urządzenia do aplikacji Whatsapp w telefonie. Dlatego nie musisz bezpośrednio skanować kodu, ale najpierw musisz podłączyć urządzenie do swojej aplikacji za pośrednictwem sekcji „Połączone urządzenia” w ustawieniach Whatsapp. Łatwiej to zrobić, niż powiedzieć, dlatego pokażemy Ci to poniżej proste kroki, które musisz wykonać.

Rozwiązanie problemu „Nie wykryto prawidłowego kodu QR”.

 1. Otwórz aplikację Whatsapp Web lub aplikację Whatsapp Desktop, z którą chcesz się połączyć
 2. Pojawi się słynny kod QR
 3. Teraz otwórz aplikację Whatsapp na swoim telefonie
 4. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu (które będą menu ustawień)
 5. Wybierz element z menu, które zostanie otwarte POŁĄCZONE URZĄDZENIA
 6. W tym momencie kliknij przycisk „Podłącz urządzenie”.
 7. Aparat otworzy się i będzie gotowy do przeskanowania sieci Whatsapp
 8. Zrobione! Będziesz teraz zalogowany na swoje konto internetowe Whatsapp

Ta procedura po prostu tworzy połączenie między telefonem a aplikacją internetową Whatsapp na komputerze/tablecie, a jeśli przejdziesz do ustawień Whatsapp, w sekcji Połączone urządzenia zobaczysz utworzone połączenie. Co więcej, za każdym razem, gdy łączysz się z Whatapp Web, nie będziesz musiał skanować kodu QR, ponieważ będzie on już obecny jako podłączone urządzenie.

Jeśli chcesz usunąć automatyczne logowanie, po prostu przejdź do Połączonych urządzeń, kliknij żądane połączenie i usuń je.

Przypominamy, że można podłącz do 4 urządzeń na swoim koncie Whatsapp (na przykład możesz podłączyć komputer z systemem Windows, komputer MAC, tablet), a jeśli chcesz dodać innych, będziesz musiał kogoś usunąć.

Funkcja podłączonych urządzeń jest wygodna, ponieważ nie wymaga za każdym razem skanowania kodu QR i umożliwia szybki dostęp do konta Whatsapp z komputera.

Jeśli pomimo powyższej procedury kod QR WhatsApp Web nadal nie jest rozpoznawany jako ważny, możesz wypróbować kilka możliwych rozwiązań:

 1. Sprawdź, czy kamera Twojego urządzenia działa i czy ma dostęp do aplikacji aparatu.
 2. Upewnij się, że Twoja przeglądarka internetowa jest zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji.
 3. Spróbuj wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i zaloguj się ponownie do witryny internetowej WhatsApp.
 4. Sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są ustawione prawidłowo.
 5. Spróbuj użyć innego urządzenia lub konta, aby zeskanować kod QR.

Mamy nadzieję, że udało Ci się rozwiązać problem dzięki tym wskazówkom.

Problem z powolnym wysyłaniem wiadomości Whatsapp

Jak mieć wiele kont w tym samym WhatsApp

Jak wysyłać obrazy i filmy HD na WhatsApp

Jak edytować wiadomość Whatsapp

Meet Umar Coleman, a professional with a wealth of experience in the realm of Linux administration and Unix systems. With a career spanning over two decades, Umar has honed his expertise as a Linux (Red Hat) admin since 2006, building on his earlier experiences with Unix systems from the 80s. Beyond his technical pursuits, he has ventured into radar research engineering and is also a dedicated teacher of Natural Family Planning. As a system administrator, Umar has been instrumental in ensuring the smooth operation of systems since 2005. With a passion for the web, he embraces hardcore web practices and excels as a social media specialist. A devoted music scholar, Umar constantly explores the diverse realms of music. As an entrepreneur, he pursues his ambitions while also indulging in his love for food as a wannabe food fan. In his leisure time, Umar enjoys gaming, immersing himself in captivating virtual worlds.