NASA będzie używać PlayStation VR do sterowania swoimi robotami kosmicznymi

Technologia i konsole do gier wideo to dwie koncepcje, które zawsze były ze sobą ściśle powiązane, a dążenie do pokonania ograniczeń graficznych i osiągnięcia największych innowacji oznacza, że ​​przeznacza się miliony dolarów (lub jenów) i często tworzy się elementy sprzętu, które mogą stanowić wsparcie dla świetne gry, a czasem coś więcej.

Jest tak w przypadku PlayStation VRkask wirtualnej rzeczywistości, który Sony przygotowuje na PlayStation 4 i z której technologii korzystałaby sama NASA szkolenie Robonautów 2, robotów, które w przyszłości będą mogły przeprowadzać naprawy w kosmosie bez konieczności interwencji i narażania astronauty.

Garrett Johnson, inżynier NASA, zapewnił, że dzięki wirtualnym środowiskom, takim jak to, jakie oferuje PlayStation VR, ludzie będą mogli poruszać się i pracować bardziej intuicyjnie niż ten, który oferuje Ci klawiaturę i mysz, będzie oznaczać mniej szkoleń i znacznie szybszą naukę.

Zostawiamy Ci film, w którym możesz zobaczyć bardzo interesującą demonstrację techniczną, aby dowiedzieć się, nad czym trwają prace i dokąd możesz się udać.

NASA przygotowuje wirtualną podróż na Marsa z Irrational Games na PlayStation VR

dedicated individual with a profound passion for technology and gaming. He pursued his studies in Computer Engineering at Montgomery, honing his technical skills and knowledge. From his early education at Dollard College, where he completed his VMBO, to the present day, Martin has been immersed in the captivating world of gaming since 1992. Embracing his passion, he has embarked on a freelance career as a technology and gaming writer and editor. Through his insightful content, Martin shares his expertise and experiences with others, offering a unique perspective on the ever-evolving landscape of technology. His unwavering dedication fuels his pursuit of staying at the forefront of the digital realm.