Microsoft przedstawia nową wersję beta witryn MSN.com i Messenger

Las Vegas, Nevada (eFront News) — Na początku tego tygodnia, jesienią 1999 r., podczas targów COMDEX, firma Microsoft uruchomiła najnowsze wcielenie portalu MSN.com wraz z nową wersją beta usługi MSN Messenger. Nowa witryna MSN.com charakteryzuje się ściślejszą integracją z usługami MSN Hotmail i MSN Messenger, co wzmacnia nacisk witryny na komunikację. Najnowsza aktualizacja witryny MSN.com wprowadza bardzo potrzebną zmianę estetyki witryny i niestandardowe centrum wiadomości. Centrum wiadomości powiadamia użytkowników o nowych wiadomościach Hotmail i kontaktach online za pomocą usługi MSN Messenger. Nic więc dziwnego, że Microsoft zintegrował także swoją nową usługę Passport z witryną MSN.com. Paszport umożliwia użytkownikowi logowanie się do wszystkich witryn MSN firmy Microsoft, w tym do usług Hotmail i społeczności internetowych MSN, za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Logowanie paszportowe będzie wkrótce dostępne na innych stronach internetowych, więc koncepcję pojedynczego logowania można zastosować niemal wszędzie. Nowa wersja programu MSN Messenger, dostępna do pobrania od wtorkowego wieczoru, zawiera kilka nowych funkcji i ważnych zmian. Dwie najbardziej przydatne nowe funkcje w wersji 2.0 to ulepszona integracja z Hotmailem i opcje formatowania wiadomości. Użytkownicy Messengera mogą wreszcie zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu swoich wiadomości błyskawicznych. Ulepszona integracja z usługą Hotmail jest dostępna w formie przycisku Poczta na pasku narzędzi, który umożliwia zliczanie nowych wiadomości w usłudze Hotmail i zapewnia łatwy dostęp do skrzynki odbiorczej jednym kliknięciem. Zaskakującym odkryciem w Messengerze 2.0 jest brak integracji z AOL Instant Messenger. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Microsoft miał trudności z aktualizacją swojego klienta w celu uzyskania dostępu do sieci AOL. Liczne raporty wskazują, że firma AOL wykorzystuje poważną lukę w zabezpieczeniach swojego własnego oprogramowania w celu filtrowania użytkowników programu MSN Messenger. Firmy Microsoft i America Online współpracują obecnie z grupą zadaniową ds. inżynierii Internetu, aby zapewnić ogólnointernetowy standard umożliwiający interoperacyjność komunikatorów internetowych.

a passionate mechanical engineering student at the University of Technology of Compiegne. With a thirst for knowledge and a curious mind, Gerald dives into the depths of programming, immersing himself in the world of code. As a technology enthusiast and self-proclaimed mad engineer, he revels in pushing the boundaries of what's possible. Inspired by his deep fascination with technology, Gerald ventured into the realm of entrepreneurship, founding a tech startup that aims to revolutionize the industry. Driven by his insatiable curiosity and relentless ambition, Gerald continues to shape his path, forever driven by the pursuit of innovation and the desire to make a lasting impact.