Logowanie przez Facebook nie działa

Występują problemy i błąd podczasdostęp przez Facebooka do aplikacji/gry/strony? Logowanie przez Facebooka jest powszechnie stosowane w celu uzyskania dostępu do aplikacji takich jak TikTok, Instagram, Twitter itp., ale z nieznanego powodu logowanie nie działa. Zobaczmy więc, jakie mogą być przyczyny.

Jeśli metoda logowania przez konto na Facebooku nie działa, zalecamy najpierw sprawdzić połączenie internetowe i upewnić się, że masz połączenie z Facebookiem. Możesz także spróbować wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i spróbować ponownie zalogować się przez Facebooka.

Jeśli próbowałeś już wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, a problem nadal występuje, możesz spróbować innych działań:

  1. Sprawdź, czy Twoje konto Facebook jest uruchomiony. Jeśli Twoje konto na Facebooku ma problemy lub zostało zawieszone, możesz nie być w stanie zalogować się do witryny internetowej przy użyciu danych logowania do Facebooka.

  2. Spróbuj się wylogować i na nowo połączyć do Twojego konta Facebook z witryny, z której korzystasz. Upewnij się, że zezwoliłeś witrynie na dostęp do Twoich informacji na Facebooku.

  3. Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuj użyć a inna przeglądarka lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do strony internetowej.

  4. Sprawdź, czy tam są aktualizacje dostępne przeglądarki i zainstaluj je, jeśli to konieczne.

  5. Jeśli żadna z tych opcji nie zadziała, możesz skontaktować się z pomocą techniczną witryny, z której korzystasz, w celu uzyskania dalszej pomocy. Alternatywnie możesz skontaktować się z pomocą techniczną Facebooka, aby sprawdzić, czy występują jakieś znane problemy z metodą logowania na Facebooku, której używasz.

  6. Spróbuj cofnąć autoryzację witryny na Facebooku, a następnie autoryzuj ją ponownie. Możesz to zrobić wchodząc w ustawienia aplikacji na Facebooku i szukając sekcji „Aplikacje i strony internetowe”.

  7. Sprawdź, czy Twoje konto na Facebooku nie zostało z jakiegoś powodu zablokowane lub zawieszone. Jeśli wystąpią problemy z Twoim kontem, możesz nie być w stanie zalogować się do stron internetowych przy użyciu loginu Facebook. Sprawdź swoją pocztę e-mail lub konto na Facebooku, czy nie ma żadnych komunikatów ostrzegawczych lub powiadomień.

  8. Spróbuj zalogować się przy użyciu innego konta na Facebooku, aby sprawdzić, czy problem jest związany z Twoim kontem lub witryną.

Czy rozwiązałeś problem? Podziel się swoimi doświadczeniami, pisząc w komentarzach poniżej.

Facebook / Instagram Nie można uzyskać dostępu do witryny

Facebook przejął Oculus Rift

a passionate mechanical engineering student at the University of Technology of Compiegne. With a thirst for knowledge and a curious mind, Gerald dives into the depths of programming, immersing himself in the world of code. As a technology enthusiast and self-proclaimed mad engineer, he revels in pushing the boundaries of what's possible. Inspired by his deep fascination with technology, Gerald ventured into the realm of entrepreneurship, founding a tech startup that aims to revolutionize the industry. Driven by his insatiable curiosity and relentless ambition, Gerald continues to shape his path, forever driven by the pursuit of innovation and the desire to make a lasting impact.