Kolejny horror na PlayStation VR: „Here They Lie”

Ponad 50 gier będzie towarzyszyć PlayStation VR w 2016 roku, Propozycja Sony dotycząca rzeczywistości wirtualnej będzie wspierana przez dziesiątki studiów, niektóre oparte na doświadczeniach z uznanymi franczyzami, takimi jak Final Fantasy XV, a inne z całymi grami takimi jak ta pod ręką.

Tutaj kłamią to tytuł horroru opracowany przez Splątani We współpracy z Sony Santa Monicadoświadczenie terroru psychologicznego, w którym doświadczenie narracyjne będzie czynnikiem różnicującym i konieczne będzie podjęcie decyzji, które mogą być śmiertelne.

Gra ukaże się w październiku, więc niewykluczone, że stanie się to wspólnie z PSVR 13-tego. Zostawiamy Cię z filmem prezentacyjnym.

World of Horror w końcu opuszcza Early Access i pojawia się także na Playstation i Switchu

Horror „Project Elea” pojawi się na PlayStation 4

Lunacy: Saint Rhodes Test – Horror z dolnej półki

Meet Quentin Reed, a computer enthusiast hailing from Karachi, Sindh, Pakistan. With a strong foundation in Computer Science from his education, Quentin has delved into the world of technology with great passion. As a Software Test Analyst from 2018 to 2020, he honed his skills in ensuring the quality and functionality of software applications. Currently serving as a Manager at Gaming Laptops, Quentin combines his expertise in computers with his love for gaming. Embracing his identity as a computer geek, he continues to explore the ever-evolving landscape of technology, eager to stay at the forefront of innovation and contribute to the digital realm.