Firefox dla Honeycomba

Programista Mozilli, Ian Barlow, przedstawił na swoim blogu niektóre funkcje projektowe nadchodzącej przeglądarki Firefox na tablety.

Tablet Firefox jest uważany za dalszy rozwój przeglądarki dla smartfonów i zgodnie z wpisem na blogu Barlows zawiera minimalistyczne elementy, nie tracąc przy tym wyglądu Firefoksa. Dostępny jest niesamowity pasek z pozycjami menu dotyczącymi zakładek, historii przeglądarki i opcji synchronizacji. W przeciwieństwie do ekranów małych smartfonów, tablety oferują więcej miejsca. Mozilla przywraca zatem niektóre elementy, które zostały radykalnie usunięte z przeglądarki telefonu komórkowego, w tym karty. Jeśli tablet trzyma się poziomo, wypustki przesuwają się na zewnątrz w lewo, gdzie można do nich dotrzeć kciukiem – mówi Barlow. Deweloper opublikował także część swoich projektów dla przeglądarki Firefox na tablety z systemem Android w serwisie Flickr.

Meet Quentin Reed, a computer enthusiast hailing from Karachi, Sindh, Pakistan. With a strong foundation in Computer Science from his education, Quentin has delved into the world of technology with great passion. As a Software Test Analyst from 2018 to 2020, he honed his skills in ensuring the quality and functionality of software applications. Currently serving as a Manager at Gaming Laptops, Quentin combines his expertise in computers with his love for gaming. Embracing his identity as a computer geek, he continues to explore the ever-evolving landscape of technology, eager to stay at the forefront of innovation and contribute to the digital realm.