Corsair przejął Elgato

Elgato stało się jedną z najbardziej rozchwytywanych marek na całym świecie, przynajmniej wśród YouTuberów i innych streamerów. Dzieje się tak dzięki temu, że Elgato oferuje profesjonalnej jakości sprzęt do transmisji gier, nagrań i innych prac studyjnych. Wypróbowaliśmy także kilka ich produktów: rodzinę Elgato HD60, Stream Deck i Green Screen.

Według najnowszych doniesień nazwa Elgato może wkrótce zniknąć, gdyż markę przejął Corsair, znany z obudów komputerowych, modułów pamięci, gotowych komputerów i urządzeń peryferyjnych. Oznacza to, że linia produktów Elgato Gaming już wkrótce będzie dostępna pod nazwą Corsair. Jedynym wyjątkiem jest oddział „inteligentnego domu” Elgato Eve. Według doniesień nie został on zakupiony, ale oczekuje się, że w przyszłości będzie nadal działał pod nazwą Eve Systems.

Jak dotąd nie ma żadnych informacji na temat tego, kiedy dokładnie nastąpi zmiana, ani też strony nie rozmawiały o tym, jaki wpływ będzie to miało na produkty.

a passionate mechanical engineering student at the University of Technology of Compiegne. With a thirst for knowledge and a curious mind, Gerald dives into the depths of programming, immersing himself in the world of code. As a technology enthusiast and self-proclaimed mad engineer, he revels in pushing the boundaries of what's possible. Inspired by his deep fascination with technology, Gerald ventured into the realm of entrepreneurship, founding a tech startup that aims to revolutionize the industry. Driven by his insatiable curiosity and relentless ambition, Gerald continues to shape his path, forever driven by the pursuit of innovation and the desire to make a lasting impact.