COMDEX 99: Centralne polecenie pierwsze w ochronie antywirusowej dla systemu Linux

Świat Windows jest pełen różnych programów antywirusowych przeznaczonych dla świata publicznego i zawodowego, ale Linux ma teraz swój własny odpowiednik. Central Command i Kaspersky Lab ogłosiły AntiViral ToolKit Pro dla systemu Linux, który uprości skanowanie i usuwanie wirusów opartych na systemach Linux i Windows.

AntiViral ToolKit Pro dla Linuksa wszedł do testów beta na początku tego roku i otrzymał doskonałe opinie od społeczności Linuksa. Po rygorystycznych testach program AVP dla systemu Linux jest gotowy i wkrótce będzie dostępny do użytku publicznego.

System AVP dla systemu Linux może działać jako samodzielny program lub jako automatycznie uruchamiający się demon, który skanuje zarówno programy, jak i pliki danych w poszukiwaniu sygnatur wirusów. W przykładzie pokazanym prasie produkt dość szybko porusza się po systemach plików, pamięci i uruchomionych programach, a każdy plik jest sprawdzany na liście.

Pliki sygnatur wirusów można łatwo zaktualizować, ponieważ plik danych ma ten sam format na platformach Windows i Linux i jest publikowany co tydzień. Oczekuje się, że produkt zostanie wydany w nadchodzących tygodniach, gdy Centralne Dowództwo sfinalizuje dokumentację i inne wymagania dotyczące wydania.

Dostęp do AntiViral Toolkit Pro można uzyskać na ich stronie internetowej,http://www.avp.com.

COMDEX 99: PC Linux jNetCube

Dostępna jest wersja Java 2 Release Candidate 1 dla systemu Linux

Meet Quentin Reed, a computer enthusiast hailing from Karachi, Sindh, Pakistan. With a strong foundation in Computer Science from his education, Quentin has delved into the world of technology with great passion. As a Software Test Analyst from 2018 to 2020, he honed his skills in ensuring the quality and functionality of software applications. Currently serving as a Manager at Gaming Laptops, Quentin combines his expertise in computers with his love for gaming. Embracing his identity as a computer geek, he continues to explore the ever-evolving landscape of technology, eager to stay at the forefront of innovation and contribute to the digital realm.