„The Sims 2 zawiera za dużo ____ zawartości”

Wolałbyś oczekiwać, że gry takie jak „Singles 2” zajdą za daleko ___zazwyczaj, ale najwyraźniej jest to rozczarowujące. The Sims 2 jest postrzegane bardziej jako gra ze zbyt dużą ilością ____ zawartości. The Sims 2 jest obecnie pod ostrzałem, jak daleko mogą się posunąć prokuratorzy w dzisiejszych czasach.

Jack Thompson, prawnik z Ameryki, jest zdecydowanie przeciwny wypuszczaniu obecnie gier. Uważa za niedorzeczne, że za pomocą prostych poprawek można wyeliminować rozmyte efekty rozmycia, które muszą zakrywać ____ cząsteczki Simów w grach, na przykład gdy idą do toalety. Wreszcie twierdzi nawet, że po usunięciu efektu rozmycia włosy łonowe będą widoczne. Gamespotowi udało się teraz wysłać mężczyźnie zdecydowane roszczenia, które dowodzą czegoś przeciwnego.

Aktor Kürt Rogiers jako postać w The Sims 2

The Sims: Kręgle – na urządzenia mobilne

driven by a passion for technology and creative pursuits. As a tech analyst, he applies his expertise to analyze and optimize complex systems, ensuring organizations stay at the forefront of technological advancements. Beyond his analytical skills, Lawrence is an inventor and innovator, constantly pushing the boundaries of what's possible. As a tutor and mentor, he shares his knowledge and inspires the next generation of aspiring minds. With a keen eye for creativity, Lawrence is also a content creator and creative director, crafting captivating experiences that resonate with audiences. Alongside his technological pursuits, he holds an advanced degree in Child and Youth Care, embodying his dedication to making a positive impact on young lives.