Ogród zoologiczny w Osnabrück korzysta z kodów QR

Zoo w Osnabrück umożliwia użytkownikom smartfonów uzyskanie szczegółowego wglądu w świat zwierząt za pomocą kodów QR. Tym samym jesteśmy pierwszą tego typu instytucją w Niemczech, która wykorzystuje tego typu przekaz informacji.

Kody QR powoli podbijają codzienność. Czy to w czasopismach, na billboardach, czy w innych miejscach w krajobrazie miasta – przyszłość należy do czarno-białych wzorów pikseli. Od tego tygodnia odwiedzający zoo w Osnabrück muszą jedynie wyciągać androidy z wybiegów i skanować odpowiednie kody QR. Natychmiast otrzymasz obszerne informacje o zwierzętach na ekranie dotykowym. Szef ogrodu zoologicznego Busemann wyjaśnia: „Naszym celem jest dostarczanie naszym gościom kompleksowych informacji o świecie zwierząt. Oprócz informacji o siedliskach obejmują one również fakty dotyczące zachowania lub zagrożeń dla poszczególnych gatunków zwierząt.

Za pomocą kodów QR zoo ma nadzieję zbudować pomost między zwierzętami a technologią. Szczególnie młodzi posiadacze smartfonów powinni inspirować się naturą.

a passionate mechanical engineering student at the University of Technology of Compiegne. With a thirst for knowledge and a curious mind, Gerald dives into the depths of programming, immersing himself in the world of code. As a technology enthusiast and self-proclaimed mad engineer, he revels in pushing the boundaries of what's possible. Inspired by his deep fascination with technology, Gerald ventured into the realm of entrepreneurship, founding a tech startup that aims to revolutionize the industry. Driven by his insatiable curiosity and relentless ambition, Gerald continues to shape his path, forever driven by the pursuit of innovation and the desire to make a lasting impact.