Brein i dostawcy usług internetowych prześlą roszczenia

Fundacja Breina będzie realizować dotychczasowe groźby. W nadchodzących dniach organizacja będzie rozsyłać powiadomienia dotyczące oferowania nielegalnej muzyki i/lub filmów. Po pewnym wahaniu plan zostaje zatwierdzony przez reżysera. Koszty, które zostaną poniesione, zostaną przeniesione na dostawców usług internetowych podejrzanych, ponieważ Brein nie może sam ich wysyłać bezpośrednio. Dzieje się tak dlatego, że Brein nie może oficjalnie posiadać danych adresowych. Jedyne, co mogą znać, to adres IP lub adres e-mail.

Brein żąda, aby dostawcy kontynuowali postęp. Wielu dostawców, takich jak Het Net, Tiscali i @home, twierdzi, że przekaże roszczenia. Xs4all oświadczyło, że nie chce współpracować, chyba że roszczenia będą pochodzić bezpośrednio od sędziego.

Jak uzyskać dostęp do stron internetowych bez połączenia z Internetem na Androidzie

Apple PODNOSI CENY swoich usług (Apple One, Arcade i TV)

Meet Umar Coleman, a professional with a wealth of experience in the realm of Linux administration and Unix systems. With a career spanning over two decades, Umar has honed his expertise as a Linux (Red Hat) admin since 2006, building on his earlier experiences with Unix systems from the 80s. Beyond his technical pursuits, he has ventured into radar research engineering and is also a dedicated teacher of Natural Family Planning. As a system administrator, Umar has been instrumental in ensuring the smooth operation of systems since 2005. With a passion for the web, he embraces hardcore web practices and excels as a social media specialist. A devoted music scholar, Umar constantly explores the diverse realms of music. As an entrepreneur, he pursues his ambitions while also indulging in his love for food as a wannabe food fan. In his leisure time, Umar enjoys gaming, immersing himself in captivating virtual worlds.